Thông tin liên hệ

Queensbay Hải Dương
Địa chỉ: 248 Nguyễn Lương Bằng, thành phố Hải Dương
Điện thoại: 092.341.6666
Email: queensbayhaiduong@gmail.com

Queensbay Hải Phòng
Địa chỉ: Số 129 Điện Biên Phủ, thành phố Hải Phòng
Điện thoại: +31 6 25866609
Email: queensbay.vn@gmail.com